Pressmeddelande Kristdemokraterna Sundsvall 11:e juni 2018

Idag måndag den 11:e juni kommer partierna i Sundsvall att lägga fram sina förslag på budgetar för kommunen vid kommunstyrelsens sammanträde, Mål- och resursplan för 2019-2020 med plan för 2021-22. Kristdemokraterna Sundsvall presenterar idag sitt förslag på budget för kommunen: #värderasundsvall.

  • Våra utgångspunkter för den kommunala budgeten är att: Vi behöver göra sunda prioriteringar för en långsiktigt hållbar ekonomi. Vi vill ge förutsättningar för starka relationer för det bygger ett starkt Sundsvall. Politikens uppgift är att säkra att ingen hålls tillbaka och att ingen lämnas efter, det säger Liza-Maria Norlin kommunstyrelseledamot för Kristdemokraterna i Sundsvall.

  • Det är inte ok eller värdigt att en äldre person i behov ett särskilt boende ska mötas av en stängd dörr, därför vill vi ha en äldreboendegaranti för dem som fyllt 85 år. I budgeten väljer vi att investera i ännu ett äldreboende och välkomnar andra aktörer att också hjälpa till i att bygga fler. Ett av våra prioriterade områden handlar om just äldre personer i vår kommun. Vi vill se till att vi har en vård och omsorg som utgår från en helhetssyn på människan, säger Liza-Maria Norlin (KD)

  • Vi hör föräldrar och förskolepersonal som ropar högt och viftar med varningsflaggor vad gäller de allt större barngrupperna i förskolan. När vi också ser hur allt fler barn är stressade allt lägre ner i åldrarna, ja då måste vi agera. I vår budget prioriterar vi barnen och ekonomiskt prioriteras de allra yngsta mest. Vi vill se att maxtak för förskolornas barngrupper, det är slut på ursäkter från politiker, det är dags för ett verkligt barnperspektiv, säger Liza-Maria Norlin (KD)

  • Den senaste beslutade budgeten i Sundsvall gav förlorade år för möjligheten till digitalisering inom de kommunala verksamheterna. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet valde inte i en enda rad att kommentera vår tids största transformation. Liksom för två år sedan satsar vi Kristdemokrater på att möta framtidens möjligheter och utmaningar genom att hänga med i utvecklingen. Äldre ska givetvis ha WIFI på sina äldreboenden. Vi inför en digitaliseringspott där alla verksamheter kan söka pengar för utveckling inom sina verksamheter. Vi ser också behovet av ett digitaliseringskontor centralt som kan stå för spetskompetens och övergripande strategiarbete som ett stöd för hela kommunkoncernen, avslutar Liza-Maria Norlin (KD).

  • Tillsammans bygger vi ett starkt Sundsvall idag och för framtiden. För oss Kristdemokrater har den kommunala verksamheten en del i detta men de stora resurserna är hos människorna som startar och driver företag, som är aktiva i föreningslivet, som skapar nya vänner och relationer, som lägger tid och kärlek i de små gemenskaperna — våra familjer. Vi vill med vår budget visa att vi värderar hela Sundsvall, #värderasundsvall, avslutar Liza-Maria Norlin Kristdemokraterna Sundsvall.