Stå upp för Sundsvalls medborgares rätt till god vård!

Pressmeddelande Kristdemokraterna Sundsvall 23:e november 2017 Stå upp för Sundsvalls medborgares rätt till god vård! Den 29:e november är det Regionfullmäktige i Västernorrland där väntas den politiska majoriteten (S + MP) med Socialdemokraterna i spetsen fatta ett beslut som äventyrar god vård för Sundsvalls medborgare. Förslaget från regionstyrelsen är att …

Årets Kristdemokrat!

Pressmeddelande 9 april 2017 – Tack, tack och tack för en av de finaste utmärkelserna jag kan tänka mig, Årets Kristdemokrat! Vid …

Liza-Maria Norlin

Politik ska inte styra kulturens innehåll!

Pressmeddelande Kristdemokraterna Sundsvall 15:e mars 2017 Politik ska inte styra kulturens innehåll! Kultur- och fritidsförvaltningen i Sundsvall har tagit fram ett förslag …