Liza-Maria Norlin

Nej till en ny större omorganisation i Sundsvalls kommun

På måndag den 9:e april förväntas Kommunstyrelsen i Sundsvall fatta beslut om inriktningen för en större omorganisation. Den 16 oktober 2016 beslutade kommunfullmäktige (KS-2016-00660) att uppdra till kommunstyrelsen att genomföra en översyn av socialnämndens, barn- och utbildningsnämndens samt nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations ansvarsområden (NAVI), enligt de direktiv som …

Årets Kristdemokrat!

Pressmeddelande 9 april 2017 – Tack, tack och tack för en av de finaste utmärkelserna jag kan tänka mig, Årets Kristdemokrat! Vid …

Liza-Maria Norlin

Politik ska inte styra kulturens innehåll!

Pressmeddelande Kristdemokraterna Sundsvall 15:e mars 2017 Politik ska inte styra kulturens innehåll! Kultur- och fritidsförvaltningen i Sundsvall har tagit fram ett förslag …