Liza-Maria Norlin, gruppledare för KD Sundsvall, har blivit vald till SKL:s beredning för digitalisering.

  • Känns oerhört spännande att få jobba med digitaliseringsfrågorna utifrån ett nytt och ännu större perspektiv. Det är dessutom ett viktigt område som både är oerhört komplext men också helt avgörande för offentlig sektor framöver, säger Liza-Maria Norlin (KD).

  • KD var det parti i Sundsvall som tidigt, ja först ut, poängterade vikten av digitalisering genom att göra det till en del av den kommunala budgeten. Vi har lokalt varit pådrivande i dessa frågor, det känns därför roligt att detta uppmärksammats och ger nu möjligheten till ännu en plattform att jobba för frågorna på, säger Liza-Maria Norlin (KD).

  • Sundsvall har precis välkomnat den nya myndigheten Digg, den här veckan genomförs norrlands största konferens för digitalisering och IT i Sundsvall och äntligen har politiken lokalt börjat vakna lite yrvaket. Jag hoppas min representation i SKL:s beredning för digitalisering ska ge än mer kompetens till vår region, men jag vet också att vår region och kommun har mycket kompetens att bidra med för att driva och utveckla frågorna tillsammans med andra. Så det här är jättebra helt enkelt, avslutar Liza-Maria Norlin nyvald representant för Kristdemokraterna i SKL:s beredning för digitalisering.

 

Fakta om SKL:s beredning för digitalisering
Beredningen för digitalisering bereder frågor av strategisk natur och följer och bevakar fortlöpande utvecklingen av e-förvaltning och e-tjänster inom sektorn.

I uppdraget ingår bland annat frågor om e-legitimation, Digitala agendan, e-styrning, integritet, säkerhet, e-inkludering, grön IT samt frågeställningar rörande juridiska och tekniska förutsättningar för utveckling av e-samhället.