Stå upp för Sundsvalls medborgares rätt till god vård!

Pressmeddelande Kristdemokraterna Sundsvall 23:e november 2017

Liza-Maria NorlinStå upp för Sundsvalls medborgares rätt till god vård!
Den 29:e november är det Regionfullmäktige i Västernorrland där väntas den politiska majoriteten (S + MP) med Socialdemokraterna i spetsen fatta ett beslut som äventyrar god vård för Sundsvalls medborgare. Förslaget från regionstyrelsen är att inte bevilja Sidsjö vårdcentral listningsstopp.

  • Vi kommunpolitiker i Sundsvall måste försvara Sundsvalls medborgares rätt till god vård. På det sätt som Socialdemokraterna och Miljöpartiet förväntas agera vid Regionfullmäktige i Sundsvall så är det ett fruktansvärt svek och vittnar om dåligt ledarskap. Jag hoppas alla politiker i Sundsvall, och gärna även medborgare, gör allt de kan för att sätta stopp för detta vansinne, säger Liza-Maria Norlin gruppledare för Kristdemokraterna Sundsvall.
  • Som Kristdemokrat sätter jag aldrig system framför människan, våra system är till för människor och inte tvärtom. Sidsjö vårdcentral är en av kommunens mest uppskattade primärvårdsenheter i Sundsvall. De har också gjort allt de kan för att ta emot alla som önskar vård hos dem. Exempelvis har de byggt ut lokaler och hyr andra lokaler runt om i Sundsvall för att möta efterfrågan från patienter och medborgare. Men nu vädjar de till politiken, eftersom de inte ser möjligheten att expandera ytterligare, att ge dem möjlighet till listningsstopp. De vill säkra en god vårt och då möts de med stängda öron och systemtänk från Socialdemokraterna i regionen, säger Liza-Maria Norlin (KD). 
  • Det är ett välfärdssvek om Regionfullmäktige till veckan beslutar att inte tillfälligt tillåta ett listningsstopp för Sidjö vårdcentral. Kristdemokraternas välfärdslöfte är att sätta medborgarna i centrum och att göra allt vi kan för att säkra en god vård, säger Liza-Maria Norlin.
  • Jag vet att detta inte är en fråga som jag som kommunpolitiker direkt kan påverka. Men jag är tacksam till Kristdemokraterna i Landstinget som hela tiden stått upp för medborgarnas rätt till vård. Jag som kommunpolitiker ser det dock som min skyldighet att agera när politiker i regionen är på väg att fatta beslut som får stora negativa konsekvenser för människor i Sundsvall, avslutar Liza-Maria Norlin (KD).

 

Från handlingarna till Regionfullmäktige 29-30 nov 2017

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar:

  • att listningsstopp eller väntetid inte ska medges med anledning av gällande lagar;
  • samt att möjligheten till listningsstopp beaktas i arbetet med Regelboken för primärvård 2019.

Vid Regionstyrelsens sammanträde den 21 november 2017 reserverade sig Per Wahlberg (M), Tony Andersson (M), Hans Hedlund (C), Lars-Gunnar Hultin (V), Ingeborg Wiksten (L) och Mona Hammarstedt (KD) mot beslutet till förmån för eget yrkande:

”Utifrån det osäkra läge som finns inom primärvården både vad gäller verksamhetsutveckl- ing och finansiering föreslår vi följande:

  • Vårdvalsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar föreslå att regionfullmäktige beslutar att listningsstopp med listningstak kan tillåtas av regionstyrelsen upp till 1 år
  • att möjligheten till listningsstopp med listningstak ses över i samband med att regelboken antas för 2019”.