Trossamfund kan bli utan föreningsbidrag i Sundsvall

Liza-Maria NorlinIdag måndag den 15:e maj beslutade kommunstyrelsen i Sundsvall om nytt regelverk för föreningsbidrag och föreningsbyrån. Under paragraf 4 har man valt att lägga till att bidrag inte ska lämnas till trossamfund. Detta säger Kristdemokraterna nej till.

  • Detta är total katastrof och ett stort svek mot en stor del av det civila samhället som gör fantastiska insatser inom så många områden, hur kan man motivera detta? säger Liza-Maria Norlin gruppledare för Kristdemokraterna Sundsvall.
  • I fredags besökte jag Familjecentret Kraftkällan som erbjuder familjerådgivning. En fantastisk verksamhet som startades för några år sedan av Frälsningsarmén. Idag är det en ideell förening. Det händer nu och då att kommunen och landstinget hänvisar personer till Kraftkällan, och man har också bett dem att ta över en gruppverksamhet för unga föräldrar. När jag frågade om man kunde få något ekonomiskt stöd från kommunen så var svaret nej, eftersom medlemmarna i föreningen är olika kyrkor i Sundsvall. Vad är det för logik i detta, och nu ska vi fatta beslut som omöjliggör för föreningsbyrån att stötta flera bra verksamheter i Sundsvall, det är ju helt bakvänt, säger Liza-Maria Norlin (KD).
  • Det enda rimliga är så klart att föreningsbidrag ska betalas ut till den typ av verksamhet som erbjuder det som kommunen bestämt ska få bidrag, det ska väl inte spela någon roll vem som utför den verksamheten!
  • Sundsvalls kommun utmärker sig här på ett mycket konstigt sätt, jag har talat med kollegor i flera andra kommuner. Där är det inte ett hinder att Svenska kyrkan bedriver en fritidsgård eller att EFS får lokalbidrag för ungdomsverksamhet. Det som brukar stå i riktlinjerna är att föreningsbidrag inte ska gå till religiös verksamhet.
  • Vi behöver alla goda krafter i Sundsvall, vi behöver tillsammans ge barn och ungdomar en meningsfull fritid, hjälpas åt med olika integrationsinsatser, stödja människor i olika livssituationer. Att utestänga trossamfund är ett slag i ansiktet på det engagemang som många människor visar och det är att stänga dörren för den mångfald vi så varmt brukar omfamna, säger Liza-Maria Norlin (KD).
  • Vid kommunstyrelsen föreslog Kristdemokraterna en annan formulering: Bidrag ska inte lämnas till ekonomiska föreningar, politiska föreningar och religiös verksamhet. Övriga partier röstade på den ursprungliga formuleringen: att bidrag inte ska lämnas till trossamfund eller partipolitiska föreningar. Slutgiltigt beslut fattas vid kommunfullmäktige  29:e maj.

För mer information kontakta: Liza-Maria Norlin, 070-3941613