Fel att låta trakasserier och hot styra

Liza-Maria
Känner du igen dig i att man ibland ser något, hör eller läser något som engagerar dig lite extra. Kan vara olika känslor men pulsen liksom går igång och man känner att man behöver agera, man kan inte vara tyst. Tanken kommer kanske att ”vad spelar det för roll om jag gör något” men i slutändan kan man ändå inte låta bli, man bara måste.

Ja så kände jag när jag tog del av SVT:s reportage om fritidsgårdens situation i Tensta. Kunde lätt slå undan tanken med undanflykten att det inte är min kommun, men samtidigt kände jag ett så djupt engagemang för dessa tjejer… som sedan fick mig att tänka på mina egna barn… och ja hur påverkas ett samhälle i stort av felaktiga beslut? Jag vet inte vad du har för bild av politiker och politiskt engagemang, men det är vid dessa tillfällen som jag påminns om hur viktigt det är med just politik. Hur viktigt det är vilken utgångspunkt politiker har när de fattar beslut. För mig som Kristdemokrat känner jag mig väldigt hemma i sommarens fokus på värderingar i den politiska debatten. Under mina år, som börjar närma sig 20, i politiken så har alltid värderingarna varit utgångspunkten. De har avgjort mitt val av parti och åsikter i sakfrågor.

Jag blev givetvis jätteglad när SVT Opinion ville publicera mina tankar som jag skrivit i all enkelhet, i någon slags sinnesstämning att jag måste göra något. Hur glad är jag inte nu att jag faktiskt satt mig ner och skrev. I denna stund har närmare 4000 personer delat min artikel från SVT:s hemsida på Facebook. Det betyder ju något, inte bara jag som är engagerad för frågor som rör våra barns uppväxtvillkor och värderingarna i vårt samhälle.

Jag har fått lite kritik för att jag använt mig begreppet svenska värderingar. För mig är det inget konstigare än att vi i min familj har våra värderingar, mina barns skolor har sina uttalade värderingar, olika företag har sina, osv…Ibland är vi överens i värderingarna mellan olika sammanhang ibland krockar det. Att tala om svenska värderingar är inte något exkluderande utan tvärtom något inkluderande och välkomnande, det är Sverige för mig. Som Kristdemokrater talar vi ofta om kristna värderingar och andra värderingar som ligger till grund för vårt partis ideologi… men det är en helt annan text 🙂
Här kommer min artikel!
Tjej- och killgrupper har funnits som ett naturligt inslag i min uppväxt.Tjejlag när jag spelade fotboll och basket. Särskilda politikerutbildningar för tjejer i retorik och försvar. I idrott för att det finns olika fysiska skillnader, vilket i och för sig min sjuåring starkt ifrågasätter då hon gärna vill vara med i killarnas fotbollslag.

De andra exemplen har haft som syfte att öka intresset hos tjejer inom olika områden där tjejer har varit i minoritet.

Men aldrig har drivkraften bakom gruppindelningen varit rädsla, hot eller trakasserier. Vilket misslyckande från det offentliga när tjejer inte kan närvara vid kommunens fritidsgårdar, som nu senast blivit aktuellt i Tensta.

Men än större misslyckande är det när vuxenvärlden kapitulerar och ber tjejerna flytta på sig. Nej låt i så fall killarna få sin egen och tjejerna stanna kvar i den ordinarie! Det är att ge rätt signaler om vad som är rätt och fel.

Vi har tidigare i sommar haft en intensiv debatt om svenska värderingar, vad är det för något? Självklart har inte dessa uppstått i ett tomrum utan vår historia, kontakt med olika människor och kulturer, vår samhällsutveckling präglar idag de värderingar som vi har i Sverige.

När vi låter den mobbade flytta på sig, när vi skapar särskilda badtider eller egna fritidsgårdar för tjejer, då riskerar vi att långsamt förändra våra värderingar. Ageranden och handling ger signaler både åt den som utsätter andra för kränkningar men också gentemot den som blir kränkt.

Kortsiktigt upplevs det givetvis som en satsning på tjejer och kvinnor när vi får våra egna simstunder i lugn och ro, eller en alldeles egen fritidsgård. Men när syftet bakom är att vi inte kan vistas i dessa miljöer på ordinarie tider eller i ordinarie verksamhet, ja då är vi inne på en farlig väg.

Ska vi låta värderingar om alla människors lika värde och respekt för varandra vinna, då behöver vi ta tag i de felaktiga värderingarna. Sätt in extrapersonal. Näringsliv, myndigheter och föreningar får jobba tillsammans med ett aktivt värderingsarbete. Använd piskor och/eller morötter, ja vad som helst, för att markera mot det som är fel och visa på det rätta.

Jag kan inte se mina två tjejer i ögonen och säga, ”nej den här gatan är inte för tjejer, bada bara i vissa pooler eller vid vissa tider annars kan du bli utsatt för trakasserier, gå på tjejfritidsgården annars kan du inte säga eller ha på dig det du vill.”

Jag vägrar ett sådant samhälle.

I all välvilja att hjälpa och stötta de utsatta så stigmatiserar vi och erkänner värderingar som inte hör hemma i Sverige eller i något annat land.

När Leila Ducaale, 14 år, i SVT:s reportage svarar på frågan om varför det blir bra med den nya tjejfritidsgården säger “För att det är med tjejer och man får springa runt och vara fritt som man vill” då gör det ont i hela själen och kroppen.

Låt oss stå upp för värderingar som säkrar att Leila ska kunna springa runt och vara som hon vill oavsett var i Sverige hon befinner sig. Kan inte kommunen erbjuda en fritidsgård där alla kan känna trygghet och respekt, stäng den! Då har vi misslyckats med vårt uppdrag.

Gör om gör rätt, ta ställning för de svenska värderingarna att alla människor är lika mycket värda och att det inte är den som är utsatt som ska betala priset.

Liza-Maria Norlin

Gruppledare Kristdemokraterna Sundsvall

Publicerad: 25 juli 2016 09.00, SVT Opinion

http://www.svt.se/opinion/stang-fritidsgarden-om-inte-alla-kan-kanna-trygghet