Stoppa näthatet!

Din spegelbild

Din spegelbild – Liza-Maria Norlin Foto: Tomas Jonsson

Pressmeddelande Kristdemokraterna Sundsvall

På måndag den 31:a oktober lämnar Kristdemokraterna i Sundsvall in en motion till kommunfullmäktige, angående intensifierat arbete mot nätmobbning.

– Var tionde elev i Sverige har någon gång blivit utsatt för nätmobbning. Konsekvenserna blir svåra att mäta i efterhand, då vuxna oftast inte kan se vad som skrivs, när det skrivs, och hur det skrivs, säger Liza-Maria Norlin, gruppledare för Kristdemokraterna i Sundsvalls kommun.

– För att stoppa näthatet måste vi öka kunskapen hos personer som möter barn & ungdomar dagligen. Därför lämnar vi nu in en motion för att intensifiera arbetet mot nätmobbning, säger Liza-Maria Norlin (KD).

Även Kristdemokraterna nationellt vill nu se ett stopp för hatet på nätet. Ebba Busch Thor, partiledare för Kristdemokraterna, föreslår en rad lagändringar och satsningar.

– Vi behöver jobba på alla politiska nivåer för att trygga barns och ungdomars uppväxtvillkor, avslutar Liza-Maria Norlin (KD).

Motionen föreslår: att intensifiera arbetet mot nätmobbning. Genom utbildnings- och informationsinsatser ska kunskaper om nätmobbning öka hos vuxna som regelbundet möter barn och unga.

Mer info om de föreslagna lagändringarna: https://www.kristdemokraterna.se/Media/Nyhetsarkiv/Det-ar-nog-nu–sa-stoppar-vi-nathatet/

Kontakt

Liza-Maria Norlin
070-3941613
liza-maria@kristdemokraterna.se
www.lizamaria.se