Tillit och Framtidstro – Kristdemokraternas budget för Sundsvall

Budgeten en kamp om värderingar

Idag lämnar Kristdemokraterna Sundsvall sin budget till kommunstyrelsen, rubriken är Tillit och Framtidstro.

Visionen i budgeten finns som 3 min film: https://youtu.be/M5woaxxy9ZI

Liza-Maria Norlin
Liza-Maria Norlin

 

  • Den kommunala budgeten är inte en kamp om pengar utan en kamp om värderingar, säger Liza-Maria Norlin gruppledare för Kristdemokraterna Sundsvall.

 

  • I en tid då många känner oro inför kanske sin egen livssituation men också inför allt det som händer i vår omvärld då blir värderingar det centrala för att vi ska orka och vilja utveckla oss själva och Sundsvall, säger Liza-Maria Norlin (KD)

 

  • Några av förslagen i budgeten innebär att vi satsar särskilt på att motverka och förhindra mobbning och kränkande behandling i skolan. Vi vill ha en värderingssamordnare på Barn- och utbildningsförvaltningen och satsar pengar på en särskild satsning för att jobba mot nätmobbning.

 

  • Inom vårt tredje prioriterade område, Den moderna staden, där får digitaliseringen det fokus den förtjänar. Det är med frustration jag under våren fört debatten med majoriteten i fullmäktige där de om och om igen sagt nej till förslag om att ta tillvara digitaliseringens möjligheter. Vi inför bland annat en särskild investeringspott för just ny teknik säger Liza-Maria Norlin (KD).

Kontakt

Liza-Maria Norlin, gruppledare Kristdemokraterna Sundsvall,

070-3941613, www.lizamaria.se