Välkomnar medborgarförslag om stora torget!

Pressmeddelande Kristdemokraterna Sundsvall

Liza-Maria Norlin, gruppledare (KD) Joachim Jonsson, ledamot Stadsbyggnadsnämnden (KD)
Liza-Maria Norlin, gruppledare (KD)
Joachim Jonsson, ledamot Stadsbyggnadsnämnden (KD)

30:e januari 2017

Turerna kring stora torget i Sundsvall har varit många. Hastigt avbröts de långtgående planerna för torget när det plötsligt presenterades ett förslag om skyskrapa på torget. Därför presenterade Kristdemokraterna Sundsvall i september 2016 ett förslag på hur man gärna ser torgets utformning och sa därmed nej till en skyskrapa vid torget. Det förslag som nu sprids via sociala medier kallat Designprojekt Sundsvall Sundsvalls stadspark, av Pär Wallgren, har många likheter med Kristdemokraternas förslag därför ställer sig nu partiet mycket positiva till hans förslag.

  • Vi vill se stora torget i Sundsvall som en öppen oas som ska vara till för alla medborgare därför sa vi Kristdemokrater tidigt nej till en skyskrapa just där, säger Joachim Jonsson ledamot i Stadsbyggnadsnämnden (KD).
  • Det är fantastiskt att se hur Pär Wallberg delar så många ideer med oss Kristdemokrater, en scen som man kan se rakt igenom, en lekpark, möjlig skridskobana, ett mindre café och att slå ihop torget med Vängåvan. Det är bara körsbärsträden som saknas, säger Liza-Maria Norlin gruppledare för Kristdemokraterna Sundsvall.
  • Idag vid kommunfullmäktige kommer jag att ställa en fråga till Peder Björk angående stora torget i Sundsvall för att höra hur majoriteten tänker i dagsläget. Det har gått att läsa i media att man är villig att lyssna in allmänheten, vad menar han med det, kan han tänka sig en folkomröstning? Det tänker jag fråga idag, säger Liza-Maria Norlin gruppledare Kristdemokraterna Sundsvall.
  • Jag hoppas vi nu kan lägga skyskrapadebatten bakom oss och hitta en lösning för stora torget som gör det tillgängligt och attraktivt för medborgare och besökare i alla åldrar. Den politiska majoriteten får gärna inspireras av vårt förslag, säger Joachim Jonsson ledamot i Stadsbyggnadsnämnden (KD).

 

Länkar

Sundsvalls Tidning:
http://www.st.nu/bostadspuls/kd-vill-ha-korsbarstrad-i-stallet-for-skyskrapa-pa-torget

Youtube:
https://youtu.be/qhlqnEL7iu4

Hemsida:
http://wp.kristdemokraterna.se/sundsvall/torget-enligt-kristdemokraterna/

Kontakt
Liza-Maria Norlin, gruppledare Kristdemokraterna Sundsvall: 070-3941613

Joachim Jonsson, ledamot Stadsbyggnadsnämnden: 070-6848842