Var är framtidsidéerna?

Pressmeddelande Kristdemokraterna Sundsvall     

Bild på Liza-Maria Norlin

22 juni 2016


Var är framtidsidéerna?

 • Efter att ha läst samtliga partiers budgetförslag i Sundsvall kan jag bara konstatera att framtidsförslagen saknas. En av de starkast växande trenderna är digitalisering. I den politiska majoritetens budgetförslag nämns inte digitalisering, det är under all kritik, säger Liza-Maria Norlin, gruppledare för Kristdemokraterna Sundsvall.
 • I Kristdemokraternas budget har vi flera förslag för att Sundsvall ska möta framtiden väl förberedd och få de fördelar som finns med digitalisering:
 1. Vi vill att digitalisering ska vara en del av kommunens koncernövergripande tillväxtsstrategi, RIKARE, digitalisering ska vara ett eget mål. Detta har vi motionerat om i kommunfullmäktige men fått nej från den politiska majoriteten (S, V, C), de har dåliga argument och visar på extrem passivitet i dessa frågor. Se debatten här: https://youtu.be/RvJdyAoZ2kQ
 2. Skolan ska ha en egen digitaliseringsstrategi så att barn tidigt får ta del av den digitala världens möjligheter. Barnen får också med sig kunskaper som garanterat kommer att efterfrågas i framtida arbetsliv.
 3. Digitalisering är en av lösningarna för att möta framtidens behov inom vård och omsorg. Men färre händer att genomföra jobbet och fler personer i behov av vård då är den nya tekniken avgörande för att vi ska klara uppdraget.
 4. En digitaliseringspott som verksamheter kan söka pengar från för driftskostnader, 1 miljon kronor per år (2017-2020).
 5. En digitaliseringspott som verksamheterna kan söka pengar från för investeringar i verktyg som leder till ökad digitalisering, 5 miljoner 2017 och 5 miljoner 2018.
 6. Fiber/bredband med höghastighet i hela kommunen.
 7. Wifi på alla äldreboenden.
 8. Kultur via Internet för ökad tillgänglighet.
 9. Effektivare och tillgängligare kommun genom digital ärendehantering och e-tjänster.
 10. Smartare kommun, realtidstabeller för kollektivtrafiken och en app med samma information.
 11. Smarta hus. Utveckla och möjliggör klimatsmart boende och smarta hem i samverkan med MIUN på kommunalt upplåten mark.

 

Budgeten hittar du på: www.sundsvall.kristdemokraterna.se

Kristdemokraternas vision för Sundsvall: https://youtu.be/M5woaxxy9ZI

 

Kontakt

Liza-Maria Norlin, gruppledare Kristdemokraterna Sundsvall,

070-3941613, www.lizamaria.se