Vem tar ansvaret för drogkampen?

Liza-Maria Norlin
Liza-Maria Norlin

Pressmeddelande Kristdemokraterna Sundsvall11 sep 2014

Vem tar ansvaret för drogkampen?

Kampen mot droger behöver stärkas och lyftas till en högre nivå. Olika aktörer i Sundsvall har under flera år arbetat systematiskt för att motverka användningen av alkohol, narkotika, doping och tobak. Tyvärr går utvecklingen åt fel håll och mer behöver göras.

– Att den narkotikarelaterade dödligheten ser ut att öka mest i den yngre gruppen (mellan 20-39 år) är verkligen en utveckling som oroar mig. Trots mycket arbete och goda intentioner i Sundsvall så lyckas vi inte i närheten av målsättningen i den nationella ANDT-strategin vad gäller narkotika, ”ett samhälle fritt från narkotika och dopning”, säger Liza-Maria Norlin första namn för Kristdemokraterna i Sundsvall.

– Sundsvall behöver sätta barns- och ungdomars uppväxtvillkor högt på den politiska agendan, därför behövs ett kommunalråd med just det ansvaret. Det behövs att någon har ett helhetsansvar för att förhindra att barn ”hamnar mellan stolarna”. Det behövs inte bara samverkan inom den kommunala sektorn utan även mellan myndigheter, landsting och ideburen sektor, då behövs ett tydligt politiskt ledarskap, säger Liza-Maria Norlin Kristdemokraterna.

– Får jag förtroendet att vara ett barnens kommunalråd så är detta några av de saker som jag skulle vilja arbeta för, just för att ta ansvaret för kampen mot droger.

1. Inför ett barnbokslut, hur har våra barn det i Sundsvall?

2. Samla alla Sundsvalls skolor för att tillsammans åstadkomma den bästa skolan för våra barn.

3. Sammanställ allt som görs i Sundsvall kring förebyggande och stödjande arbete kopplat till unga och narkotikanvändning. Har vi rätt metoder? Saknas något? Belys vårt arbete utifrån den nationella ANDT-strategin. Titta på modeller likt Kronobergsmodellen. Det vill säga inventera vilka insatser som finns, ta bort det som inte fungerar, lägg till det som har kunskapsgrund och hålla ut år efter år.

4. Systematiskt jobba med den lokala sociala ”menyn”. Till menyarbetet hör att alla aktörer är med tillsammans, ideburna organisationer, skola, socialtjänst, polis och föräldrar. Blir det exempelvis en incident med drogupptäckt på en skola ska samtliga aktörer ”invadera” och hålla ut för att få bort drogerna.

5. En lokal överenskommelsen mellan kommunen och ideburensektor om hur vi tillsammans kan arbeta förebyggande och stödjande för ett narkotika och dopningsfritt Sundsvall. (Läs mer om denna typ av överenskommelser på www.overenskommelsen.se)

6. Aktivt arbeta för att få till stånd en informationskampanj riktad till unga om droger.

Läs gärna artikeln i Dagbladet: http://www.dagbladet.se/medelpad/sundsvall/politiker-vill-stoppa-knarket

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.